బాంకెట్ హాల్

HOTEL SHANGRI-LA

వెజ్ ప్లేట్ ₹ 399 నుంచి

నాన్ వెజ్ ప్లేట్ ₹ 599 నుంచి

1 ఇండోర్ స్థలం 300 ppl

+91 98724 5 9138

507,NEW JAWAHAR NAGAR , JALANDHAR, Jalandhar
+91 98724 59138
shangrilahoteljalandhar@gmail.com
బాంకెట్ హాల్
రకం ఇండోర్ స్థలం
గరిష్ట సామర్ధ్యం 300 వ్యక్తులు
సీటింగ్ సామర్ధ్యం 250 వ్యక్తులు
కనీస సామర్ధ్యం 125 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానం ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ఆహారం లేకుండా అద్దెకు ఇచ్చే సంభావ్యత అవును, ₹ 80,000
ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 399/ధర
ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 599/ధర
ఎయిర్ కండిషనర్ అవును
LIVE BAND
OPEN TERRACE