ठिकाण

The Regent Park Hotel

शाकाहारी थाळी ₹ 600 पासून

मांसाहारी थाळी ₹ 900 पासून

6 हॉल 30, 50, 60, 100, 400, 600 लोक

+91 93172 1 0055

Gujral Nagar, Jalandhar, Punjab 144002, India
+91 93172 10055
+91 181 504 0505
http://www.facebook.com/Regentparkhotel/
http://www.regentparkhotel.net/
regentparkhotel@gmail.com
बॅन्क्वेट हॉल