બેન્ક્વેટ હોલ

HOTEL SHANGRI-LA

વેજ પ્લેટ ₹ 399 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 599 માંથી

1 ઇન્ડોર જગ્યા 300 લોકો

+91 98724 5 9138

507,NEW JAWAHAR NAGAR , JALANDHAR, Jalandhar
+91 98724 59138
shangrilahoteljalandhar@gmail.com
બેન્ક્વેટ હોલ

ખાસ લક્ષણો

Venue type બેન્ક્વેટ હોલ
પ્રકાર ઇન્ડોર જગ્યા
મહત્તમ ક્ષમતા 300 લોકો
બેઠક ક્ષમતા 250 લોકો
ન્યૂનતમ ક્ષમતા 125 લોકો
ચુકવણી મોડેલ પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ
ખોરાક વગર ભાડે રાખવાની શક્યતા હા, ₹ 80,000
વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 399/વ્યક્તિમાંથી
વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 599/વ્યક્તિમાંથી
એર કન્ડીશનર હા
LIVE BAND
OPEN TERRACE